مهیاران سلامت

شرکت مهیاران سلامت پایا (سهامی خاص)

شرکت مهیاران سلامت پایا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ تاسیس شد و از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ در مرکز رشد

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا مستقر شد. ایده محوری این شرکت تولید دهانشویه های درمانی

است و تا کنون قدم هایی به شرح زیر در این خصوص برداشته است:

– ابداع ۳ فرمولاسیون بهداشتی با قابلیت کاربرد در تولید دهانشویه، خمیر دندان و ژل روی زبان

– ثبت اختراع با عنوان :‌دهانشویه بدون الکل و کلرهگزیدین برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های دهان 

به شماره ثبت ۹۳۷۲۸

– طراحی زبان پاک کن برای برداشتن موثر و بی ضرر جرم روی زبان

– طراحی مسواک با ویژگیهای جدید

– شرکت در کنگره های علمی دندانپزشکی به منظور آشنا کردن دندانپزشکان با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی